Over Jolanda Winters

Over Jolanda Winters

Jolanda winters (1962) is deskundig op het gebied van Jeugdhulp, Zorg & Welzijn. Zij gebruikt haar expertise binnen zorg & welzijn om professionals in sociaal werk te scholen op het gebied van professionaliteit. Jolanda verzorgt vanuit haar bedrijf trainingen, zoals groepswerk, werken met de Beroepscode & Tuchtrecht, maatschappelijk werk in de gezondheidszorg, etc. Tevens ontwikkelt zij nieuwe scholingen en trainingen.

Zij volgt de ontwikkelingen binnen Jeugdhulp, Zorg & Welzijn op de voet, reageert daar proactief op en vertaalt dit naar nieuw beleid en passende scholingen en trainingen. Zij denkt niet in bedreigingen maar in mogelijkheden.

Als je voor de belangen van je cliënt opkomt, laat je duidelijk zien wie je bent, wat je kunt, wat je wilt en waarom. Zet dit ook in voor het ontwikkelen van je professionaliteit. Daar profiteren zowel de cliënt als jij als professional van.

Publicaties

Auteur:
Somatische ziekten bij ouderen (Hfdst 22)
Ouderen en Welzijn van nu, (sept. 2014)

Mede samensteller:
Familie in de hoofdrol (NVMW, 2013)

Interview:
‘Carrière in de zorg maak je beter in de breedte dan in de hoogte’ (Intermediair, 2013)

Webdossier:
Webdossier voor Ondernemende maatschappelijk werkers (NVMW, 2012)

Interview MC Zuiderzee Lelystad:
‘Letterlijk en figuurlijk in je hart geraakt’ (Zorgbijlage Flevopost, 2011)

Panellid:
Transparant Aanbod medische maatschappelijk werk in de algemene ziekenhuizen (NVMW/Movisie, juli 2009)

Auteur:
Competentieprofiel ziekenhuis maatschappelijk werk (NVMW, november 2007)

Opdrachtgevers

– Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, ontwikkelaar NVMW-school
– Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, interim stafmedewerker
– MC Zuiderzee Ziekenhuis Lelystad, medisch maatschappelijk werker
– Hoge School Zuyd, trainer groepsmaatschappelijk werk
– Hogeschool Windesheim Almere, docent methodiek
– HAN, Hoge School Arnhem Nijmegen, gastdocent
– Medisch Coördinatie Centrum, Lelystad, trainer
– Palliatief Netwerk Almere, trainer
– Bartimeus Zeist, coaching on the job
– Verpleeghuis Polderburen Almere
– Hanzehogeschool Groningen
– Stichting Carrefour Welzijnsgroep Emmeloord
– Waterschap Zuiderzeeland Lelystad