Klachtenformulier

Bent u niet tevreden over een van de geleverde diensten van Winters Advies & Training dan kunt u hierover het beste eerst contact opnemen met de betreffende trainer of docent of met Jolanda Winters, tel. 06 – 5120 2436 of via mail: jolanda@winters.onl.
Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u uw klacht schriftelijk tot drie maanden na levering van de betreffende dienst indienen via dit klachtenformulier.

Naam klant
Telefoonnummer klant
Mailadres klant
Beroepsvereniging (indien van toepassing)
Lidmaatschapsnummer
Naam scholing, training, cursus, workshop
Datum klacht
Inhoud klacht
Bijlagen: eventuele voorgaande correspondentie en kopieën van relevante documenten die de klacht verduidelijken, te weten:
Bemiddelaar
Procesverloop
Afspraken/ oplossing
Datum afhandeling
Verbeteractie t.a.v. bedrijfsvoering

Verzenden klachtenformulier
Het formulier en de eventuele bijlagen kunnen per mail worden verzonden naar Winters Advies & Training t.a.v. Jolanda Winters: jolanda@winters.onl.

Ontvangstbevestiging
U ontvangt binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Dit klachtenformulier behoort bij de Klachtenprocedure van Winters Advies & Training