De Beroepscodetolken

Een check op de onderbouwing van het professioneel handelen en hoe de beroepscode het handelen van de Jeugd- en Gezinsprofessional kan ondersteunen.

Online of op locatie, tijdsinvestering 1,5 tot 2 uur.

Trainers Jolanda Winters & Margriet de Roos organiseren een korte en praktijkgerichte check op het toepassen van de beroepscode voor de Jeugd- en de Gezinsprofessional.

Omschrijving 

Vinden jullie het ook zo lastig om professioneel handelen goed te onderbouwen? Weten jullie welke artikelen van de beroepscode een rol spelen?  En hoe deze jouw handelen kunnen ondersteunen? Maakt het onzeker omdat jullie niet precies weten of jullie het goede doen? Of wie weet, iets vergeet?

Wat je niet weet kan je niet bedenken, toch?

Een voorbeeld van een beroepscode-check is een professional die denkt dat hij aan de beroepscode voldoet omdat hij met zijn manager overleg heeft gehad over casuïstiek. Daar kijken wij door onze beroepscodebril toch echt anders naar…

Doel van de scholing

Vergroten van professioneel handelen met gebruik van onderbouwing uit de Beroepscode.

Doelgroep

Jeugd- en Gezinsprofessionals

Programma

Wij vertalen samen met de jullie dagelijkse praktijk naar de beroepscode en snorren blinde vlekken op en komen graag bij jullie langs tijdens een casuïstiekbespreking om samen te vertalen.

Resultaat

Na de Beroepscode-check kunnen jullie:

–  Keuzes in casuïstiek onderbouwen met de beroepscode.  

–  Staan voor wat jullie, als professionals, vinden dat er moet gebeuren.

–  Kwaliteit bieden voor de cliënt, collega’s en organisatie.

Trainer(s)

Margriet de Roos (Trainer, coach en supervisor en gespecialiseerd in de Jeugdhulpverlening).

Jolanda Winters (Beleidsadviseur & trainer professionalisering sociaal werk).

Certificering

Na afloop van deze (online) scholing krijg je een door het SKJ geaccrediteerd scholingscertificaat.

Praktisch

Datum:                        In overleg

Tijd:                             In overleg, mogelijk tijdens een casuïstiekbespreking (1½ à 2 uur)

Locatie:                       Incompany of op locatie       

Kosten:                       In overleg

Informatie:                Jolanda Winters (jolanda@winters.onl) of Margriet de Roos (margrietderoos@gmail.com)

SKJ-Registerpunten:   In aanvraag

Vakmanschap is durven en doen!

Om betekenisvolle jeugdhulp te bieden hebben professionals en hun organisatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit vraagt dat je elkaars rol waardeert en versterkt en de samenwerking opzoekt. Hoe geef je samen concreet vorm aan het werken vanuit de bedoeling? Dat is een serieuze zaak en vraagt om ruimte, vertrouwen en faciliteiten voor organisatie en professional.

Margriet de Roos en Jolanda Winters ontwikkelden een programma dat de mogelijkheid biedt om te investeren in vakmanschap.

Doel

Het versterken van de professionele ruimte.

Doelgroep

Zelfsturende/organiserende teams, professionals, management, directie en bestuur, kortom: hele organisaties.

Samen verantwoordelijk zijn voor vakmanschap vraagt om professionele ruimte en vertrouwen in elkaar. Dat is de basis. Dit programma daagt organisaties en hun professionals uit om te onderzoeken welke inspanningen nodig zijn om de samenwerking op een hoger niveau te tillen. Dit vraagt dat iedereen serieus naar zijn eigen aandeel kijkt en de verantwoordelijkheid hiervoor neemt.

Wat levert dit programma op?

  1. Je versterkt de professionele ruimte.
  2. Je leert lef ontwikkelen om je niet te laten leiden door wat er ‘moet’, maar door wat ‘ertoe doet’.
  3. Je ontwikkelt een lerende samenwerking waarin professionele ruimte en vertrouwen in elkaar centraal staan.
  4. Je maakt een kwaliteitsslag.

Dit alles draagt bij aan de wetenschap dat de cliënt zich in goede handen weet.

Hoe gaan we dit doen?

We starten dit proces met een dag waarin samenwerken en leiderschap centraal staan. Theorie en praktijk wisselen elkaar af waarbij wij gebruik maken van interactieve werkvormen.

Programma dag 1 – Kick-off: 9.30- 16.30 uur (7 uur)

09.30 – 09.45 uur – Opening

09.45 – 10.00 uur – Kennismaking

10.00 – 11.00 uur – Theorie

11.00 – 11.45 uur – Stoelendans

11.45 – 12.30 uur – Walking Scales

12.30 – 13.30 uur – Pauze

13.30 – 15.00 uur – Cirkel van Verlangen  

15.00 – 15.15 uur – Pauze

15.30 – 16.00 uur – Coaches presenteren zich

16.00 – 16.30 uur – Vragen, evalueren, afsluiten

Challenges               

Tussen de Kick-off en Kick-inn ontvangen de deelnemers maandelijks een challenge waar ze mee aan de slag gaan. Er zijn 4 challenges in totaal. Tijdsinvestering is circa 2 uur per challenge.

Programma dag 2 – Kick- inn: 13.00 – 17.00 uur (4 uur)

13.00- 13.30 uur – Opening en terugkoppeling

13.30 – 14.15 uur – Wall of fame     

14.15 – 15.45 uur – Kick-forward

15.45-  16.00 uur – Pauze

16.00 – 16.45 uur – Vertragers en versnellers

16.45 – 17.00 uur – Afsluiting

Trainers

Margriet de Roos, trainer, coach en supervisor, lid College van Toezicht SKJ.

Jolanda Winters, Beleidsadviseur, Ontwerper (maat)werk trainingen & trajecten sociaal werk & trainer professionalisering sociaal werk/ Bestuurder SKJ. 

Praktisch
Aantal deelnemers: Minimaal aantal deelnemers 12; er is geen maximum.

Dit proces is geschikt voor zowel teams als hele Jeugdhulporganisaties.

Tijdsinvestering: Dit proces bestrijkt een periode van in totaal 5 maanden.

Locatie:  Incompany / voldoende werk- en bewegingsruimte.

Tarief per deelnemer: € 375,-

Accreditatie: SKJ 15 punten