Onderzoeksrapport – download

Jeugd- en Gezinsprofessionals terug naar de bedoeling


Deze masterthesis (2020) maakt onderdeel uit van de opleiding Master Management & Innovatie in maatschappelijke organisaties (MMI) aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Sinds 2015 geef ik verplichte trainingen over de beroepsstandaard voor de (her)registratie van jeugd- en gezinsprofessionals. Inmiddels heb ik aan ongeveer 4.500 professionals en een aantal van hun leidinggevenden trainingen gegeven. Tijdens elke training komt naar voren dat professionals het lastig vinden om hun professionele autonomie optimaal te benutten.

Als het professioneel handelen gaat schuren met het beleid van de organisatie komt het autonoom handelen onder druk te staan.

Ik heb mij steeds afgevraagd waarom het professionals niet lukt om voor de belangen van hun cliënt te gaan staan. Mijn overtuiging is dat je als organisatie en professional het beste wilt voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben en dat je daarin samenwerkt met hetzelfde doel voor ogen. Jeugd- en gezinsprofessionals die ruimte hebben voor professioneel handelen, leveren een cruciale bijdrage aan het behalen van dit doel. De inrichting van de organisatie zou hierbij ondersteunend en faciliterend dienen te zijn.

Tijdens de opleiding Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties kreeg ik de mogelijkheid onderzoek uit te voeren naar het benutten van professionele autonomie door de jeugd- en gezinsprofessional. Jeugdhulporganisatie Pactum bood mij de kans om dit onderzoek te doen binnen hun organisatie. Daar ben ik Pactum dankbaar voor. Mijn speciale dank gaat uit naar Marjolein Steenbergen, adviseur leren en ontwikkelen. Tijdens het onderzoek trokken wij samen op, wat mooie en waardevolle momenten heeft opgeleverd. Verder dank aan alle medewerkers van Pactum voor hun openheid en motivatie om aan het onderzoek mee te werken. Daarbij wil ik het actie- en pilotteam  in het bijzonder noemen. Ik heb ervan genoten om met jullie te mogen werken. Jullie gedrevenheid werkte inspirerend.

Verder wil ik Rob Willems, die op bezielde wijze mijn onderzoeksbegeleider is geweest, bedanken voor zijn kritische feedback. Nienke en Mark, mijn studiegroepsgenoten dank voor jullie inspiratie. En speciale dank aan Jeanette Veldman, mijn ‘critical friend’, voor je rotsvaste vertrouwen in mij.

Jolanda Winters

Ben je geïnteresseerd in het onderzoeksrapport, dan kun je dit kosteloos ontvangen door hieronder je mailadres in te vullen en op de downloadlink te klikken.

Ontvang je graag de samenvatting, vul dan hieronder je mailadres in en klik op de downloadlink: