Over Jolanda Winters

Als je voor de belangen van je cliënt opkomt, laat je duidelijk zien wie je bent, wat je kunt, wat je wilt en waarom. Zet dit ook in voor het ontwikkelen van je professionaliteit. Daar profiteren zowel de cliënt als jij als professional van.

Jolanda Winters is deskundig op het gebied van Jeugdhulp, Zorg & Welzijn. Zij gebruikt haar expertise binnen zorg & welzijn om professionals in sociaal werk te scholen op het gebied van professionaliteit. Jolanda verzorgt vanuit haar bedrijf trainingen, zoals groepswerk, werken met de Beroepscode & Tuchtrecht, maatschappelijk werk in de gezondheidszorg, etc. Tevens ontwikkelt zij nieuwe scholingen en trainingen.

Zij volgt de ontwikkelingen binnen Jeugdhulp, Zorg & Welzijn op de voet, reageert daar proactief op en vertaalt dit naar nieuw beleid en passende scholingen en trainingen. Zij denkt niet in bedreigingen maar in mogelijkheden.