Advies & Training op het gebied van

 • Beroepscodetolken

 • Trainers Jolanda Winters & Margriet de Roos organiseren een praktijkgerichte beroepscode-check
 • Jeugdhulp en Jeugdbescherming

  • Beroepscode en Richtlijnen
  • Professioneel statuut
 • Gezondheidszorg Maatschappelijk Werk

  • Hartrevalidatie
  • Maatschappelijk werk in de gezondheidszorg
 • Sociaal werk

  • Groepswerk

Werkwijze

De trainingen van Jolanda Winters zijn in het algemeen maatwerk. Dat wil zeggen dat deze op vraag van en in overleg met de professional en/of de organisatie tot stand komen. Aan de hand van een intakegesprek, waarin de wensen en behoeften geïnventariseerd worden, wordt een passend advies voor de maatwerktraining, ondersteuning en begeleiding gegeven. Indien dit advies aansluit op de wensen van de professional en/of de organisatie, wordt een offerte opgesteld waarin de doelen en de praktische zaken worden vermeld. De trainingen worden in principe verzorgd door Jolanda Winters.

CRKBO  

Op de trainingen van Winters Advies & Training is de CRKBO-regeling van toepassing. Dit houdt in dat voor scholingen en trainingen geen btw in rekening wordt gebracht.