Home

Visie

Binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen is het, naast dienstverlening aan je cliënt, noodzakelijk om je te ontwikkelen als professional. Professionals in sociaal werk en organisaties moeten voortdurend innoveren en samenwerken. Dit vraagt naast vakinhoudelijke kennis ook om specifieke professionalisering. Dat betekent dat je werkt aan 200% professional:

100% voor je cliënt en 100% voor jezelf.